นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.g2gking.live/ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.g2gking.live/
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.g2gking.live/ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.g2gking.live/ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบ AI ที่ทันสมัยของเว็บไซต์เรา ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลอย่างเเน่นอน ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.g2gking.live/ ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.g2gking.live/ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบหลังบ้าน AI ในเรื่องของการบริการ เเละ ความปลอดภัยของข้อมูล
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความทัยสมัยอยู่ตลอด และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่จะไม่ผิดหวังอย่างเเน่นอน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.g2gking.live/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.g2gking.live/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย เพราะหากคุณเข้าเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ของเรา เเล้วหากเกิดการโกง หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ทางเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเด็ดขาด

ท่านจะติดต่อ www.g2gking.live/ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านลิงค์ด้านล่าง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง